รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Spread the love

รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,500–12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน — 1 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หัวข้อ รัสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้านราชการพลเรือนสมัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://dla.job.thai.com หัวข้อ หัวข้อ รัสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้านราชการพลเรือนสมัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน

รายละเอียดประกาศสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านประกาศสอบ: ไฟล์
สมัครสอบได้ที่ : http://dla.job.thai.com/

สั่งซื้อเล่มนี้: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น