Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

฿395.00฿605.00

 • สั่งซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ

   1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งในเวลา 1-30 นาที)
   2. แบบหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่งถึงลูกค้าภายใน 1-3 วัน)
   3. แบบหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ขนส่งเอกชน Kerry ราคา 605 บาท (ส่งถึงลูกค้าภายใน 1-3 วัน)
    ***เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ

แนวข้อสอบ
หรือเลือกซื้อผ่านระบบได้เลย

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เนื้อหากระชับอ่านง่าย สรุปเนื้อหาท้ายบท มีแบบทดสอบท้ายบทให้ทดลองทำ “แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยที่สุด” ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด อัพเดทเนื้อหารายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศสอบของหน่วยงานล่าสุด นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เก็งข้อสอบที่ออกบ่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง รวบรวมผู้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำเทคนิคต่างๆในการสอบ เพื่อมาถ่ายทอดให้ทุกคนนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการสอบเพื่อให้บรรลุผลในการสอบ

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
 • การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
 • การจัดทำแผนงาน การจัดการองค์การ
 • การเขียนโครงการ
 • ความรู้เกี่ยวกับเศรฐกิจการค้า
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 • อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าระหว่างประเทศ
 • อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทพรบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เก็งข้อสอบที่ออกย่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง

Additional information

เลือกรูปแบบ

, ,