แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ONAB) ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2561

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20=605฿

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ONAB) [2561] หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน แนวข้อสอบเพื่อเข้าทำงานหน่วยงานรัฐบาล เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฎาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
 • แนวข้อสอบ พรบ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.2553
 • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557
 • แนวข้อสอบกฏ กระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2555
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546
 • สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 • หลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [2561] รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสอบเข้าทำงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ONAB)  โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐รyว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด

๒. จำนวนตำแหน่งที่ว่างครั้งแรก จำนวน ๔๘ อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน ๔๘ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพุทธศาสนา ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเบื้องต้นพร้อมทั้ง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดทำคู่มอ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนา การสอนการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา

(๓) จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนาของศูนย์พระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์

(๔) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศาสนา ด้านการศึกษา

พระปริยัติธรรม

(๕) พิจารณาคำฃออนุญาตจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยเผยแพร่ด้านศาสนา และคำขอ อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม

(๖) พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามพระบรมราชโองการ อุดหนุนกิจกรรม ซ่อมแซมศาสนสถาน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ อุดหนุนการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด (๗) ‘ฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา รับสนองงานฝึกอบรมพระสังฆาธิการ (๘) จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้เผยแพร่ศาสนาซาวต่างประเทศ และหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม

(๙) ปฏิบัติงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ งานด้านการประชุมมหาเถรสมาคม (๑๐) ดำเนินการด้านศาสบสงเคราะห์

(๑๑) รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลประวัติพระสังฆาธิการเพื่อดำเนินการจัดสรรนิตยภัต (๑๒) ตรวจสอบข้อมูลและร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนความประพฤติผิด พระวินัยของพระสงฆ์

๒) ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓) ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอืยดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ด้านการบริการ

(๑) รับสนองงานร่วมกับสำนักพระราชวังตามหมายรับสั่ง (๒) ให้คำปรึกษา ตอบป้ญหา และขี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านศาสนา (๓) รับสนองงานแม่กองธรรม และแม่กองบาลีสนามหลวง เกี่ยวกับการสอบธรรม­บาล

(๔) ให้คำปรึกษา ตอบป้ญหา และขี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษาของ คณะสงฆ์ การพัฒนาวัด และป้ญหาการปกครองคณะสงฆ์

(๔) ให้คำปรึกษา ตอบป้ญหา และขี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพัฒนา

ศาสนสถาน

(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กร สมาคม มูลนิธิทางศาสนาตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ได้รับปริญญาตรี หรีอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาชาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

๕. การรับสมัคร

๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบฯ ได้ที่เว็บไซต์

www.onab.go.th หัวข้อ“แบบใบสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” หรือขอรับใบสมัครและต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากนํ้า อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันราชการและเวลา ภาคเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๒๖-๗ ๕.๒

๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.onab.go.th

ลิ้งรายละเอียด ประกาศสอบ

ตำแหน่งว่างที่รับสมัครสอบแข่งขัน

ลำดับตำแหน่งเลขที่ตำแหน่งสังกัด
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๒๕๒สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๒๕๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๒๘๘สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชอนแก่น
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๒๙๗สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๓๐๒สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๓๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๓๒๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๓๕๔สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๓๕๗สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
๑0นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๔๖๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
๑๑นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๔๖๙สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
๑๒นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๔๗๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
๑๓นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๐๑สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๐๘สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
๑๕นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ(รน๑0สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
๑๖นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๑๕สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
๑๗นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๐๒สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
๑๘นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๐๕สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
๑๙นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๒๑สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
๒๐นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ<sL (<แ๑สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
๒๑นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๖๘สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๒นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๕๗๗สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
๒๓นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๖๑๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
๒๔นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๖๑๔สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
๒๕นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๖๓๓สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๒๖นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๖๗๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
๒๗นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๖๗๙สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
๒๘นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๖๘๗สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภเก็ต
๒๙นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๑๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓0นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๓๒สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๓๑นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๕®สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๒นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๕๒สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๕๗สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
๓๔นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๖๖สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
๓๕นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๗๘®สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
๓๖นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๘๓๑สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
๓๗นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๘๖๓สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
๓๘นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๘๙๘สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
๓๙นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๙๒๙สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
๔๐นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๙๓๐สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
๔๑นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๒๑สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๒นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๒๔สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๓นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๒๔สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๔นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ(ร)(ร}OCaสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
๔๔นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๕๙สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
๔๖นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๗๐สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
๔๗นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๗๑สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
๔๘นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ๑๐๗๔สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

Additional information

เลือกรูปแบบ

, ,