Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

฿395.00฿605.00

วิธีการสั่งซื้อ

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ฉบับปรับปรุงล่าสุด

 • สั่งซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ

   1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งในเวลา 1-30 นาที)
   2. แบบหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่งถึงลูกค้าภายใน 1-3 วัน)
   3. แบบหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ขนส่งเอกชน Kerry ราคา 605 บาท (ส่งถึงลูกค้าภายใน 1-3 วัน)
    ***เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ

แนวข้อสอบ
หรือเลือกซื้อผ่านระบบได้เลย

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร สรุปแนวข้อสอบ เนื้อหากระชับอ่านง่าย สรุปเนื้อหาท้ายบท มีแบบทดสอบท้ายบทให้ทดลองทำ รวม “แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยที่สุด” ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่่สุดตรงตามประกาศสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร เก็งข้อสอบที่ออกบ่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง รวบรวมเทคนิคต่างๆในการสอบ เพื่อมาถ่ายทอดให้ทุกคนนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการสอบเพื่อให้บรรลุผลในการสอบ เนื้อหาตรงตามประกาศสอบตำแหน่งที่สอบ อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

เนื้อหาประกอบด้วย

  • คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
  • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • การจัดการผลผลิตในพื้นที่
  • การจัดระบบเกษตรกรรม
  • การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต
  • การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตร
  • การสร้างมูลค่าเพิ่ม การศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  • การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร
  • การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน
  • การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร
  • เก็งข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 100 ข้อ
  • สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
  • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

หนังสือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทพรบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร เก็งข้อสอบที่ออกย่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง

Additional information

เลือกรูปแบบ

, ,